Sätt ditt inre ljus i fokus detta året. Låt dig inte påverkas av allt som händer i världen utanför dig.
Samla ihop ditt ljus till en låga mitt i dig, i ditt hjärta. Låt ditt ljus stråla i dig.