Att följa flödet är lätt när det känns rätt. Att följa flödet, lyssna och se tecknen på vägen ger kraft. Att lyssna på flödet av musiken som strålar ur högtalarna ger lust och kreativitet.